پیتر پرینگل

پیتر پرینگل

پیتر پرینگل خبرنگار باسابقه خارجی انگلیس است. او نویسنده و نویسنده چندین کتاب غیر داستانی است، از جمله فروش بی نظیر کسانی که گلوله های واقعی هستند، نیستند؟ او در شهر نیویورک زندگی می کند.

کتاب های پیتر پرینگل