دن اولسن

دن اولسن

دن اولسن یک کارآفرین ، مشاور ، نویسنده ، سخنران و متخصص در مدیریت محصول و استارت آپ است.

کتاب های دن اولسن

راهنمای تولید ناب