مانی کلانی

مانی کلانی

مانی کلانی متولد سال 1357، کارشناس مهندسی عمران - نقشه برداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب (سال فارغ التحصیلی: 1380)، کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران (سال فارغ التحصیلی: 1385)، دانشجوی دکترای انسان شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران (ورودی سال 1393) می باشد.

کتاب های مانی کلانی