الهام یاوری

الهام یاوری

خانم دکتر الهام یاوری متولد سال ۵۵ در تهران و بزرگ شده‌ی شهر اصفهان از یک خانواده پرجمعیت با چهار خواهر و برادر هستند. ایشان اکنون استاد دانشگاه تربیت مدرس اند و سابقاً در دانشگاه شریف  نیز تدریس می‌نمودند. علاوه بر تدریس در دانشگاه، در بنیاد ملی نخبگان مسئولیت داشته و معلم مدرسه هم هستند. همچنین تحصیلات خود را در دانشگاه شریف و سپس دانشگاه برکلی آمریکا گذرانده‌اند. ایشان دارای دو فرزند پسر هستند.

کتاب های الهام یاوری

ضربان فکر