منصور برجیان

منصور برجیان

منصور برجیان در سال ۱۳۲۵ در اصفهان متولد شد و تحصیلات خود را در رشته مکانیک به پایان رساند. در سال ۱۳۵۴ در اثر سانحه اتومبیل ا ز دو پا فلج شد. وی در سال ۱۳۵۷ به همت جمعی دیگر از معلولان «جامعه معلولان ایران» را تاسیس کرد در سال ۱۳۵۹ به سمت ریاست فدراسیون ورزشهای معلولان ایران منصوب شد و ورزش معلولان و جانبازان را پایه‌گذاری کرد.
وی کتابهای «مجموعه قوانین و مقررات بین‌المللی ورزشهای معلولان جسمی» و «قوانین و مقررات بین‌المللی والیبال نشسته معلولان» را تالیف کرده است.
وی اکنون به رشته خود – مکانیک – روی آورده و چندین واحد تولیدی و خدماتی در زمینه ساخته و وسایل توانبخشی و کمک پزشکی را طراحی و راه‌اندازی کرده است.

کتاب های منصور برجیان