لوئیز باشلری

لوئیز باشلری

لوئيز باشلري ، با نام آن-ماری آلیوت- شاتل ، متولد دونزی در سال 1948 ، نویسنده رمان های پلیسی ، احساسی و ماجراجویی است. در سال 1985 ، او نام مستعار لوئیز باشلری را تصویب کرد ، نامی که از یکی از مادربزرگهایش وام گرفته ، تا چهار رمان پلیسی منتشر کند.

کتاب های لوئیز باشلری

جزیره خاموشان