رابین کرود

رابین کرود

رابین کرود متولد سال 1940 ، نویسنده و ویراستار در حوزه نجوم است. از آثار منتشر شده وی می توان به آسمان در شب ، نحوه کار جهان و بسیاری از نمودارهای آسمان مورد استفاده در مدارس اشاره کرد.

کتاب های رابین کرود

آشنایی با کیهان