ژولی آمینت

ژولی آمینت

ژولی آمینت در سال 1984 در لسن سور مر متولد شد. وی پس از تحصیل مقدماتی ادبی ، فوق لیسانس علوم انسانی و اجتماعی را با تخصص فلسفه به دست آورد ، سپس به هنرستان هنر نمایشی در تولون پیوست. در همین زمان بود که او شروع به اختصاص بیشتر وقت خود به نوشتن برای تئاتر کرد. از اکتبر 2008 تا ژوئن 2011 ، وی دانشجو در لیون بود و در آنجا به بخش نوشتن نمایش به سرپرستی Enzo Cormann پیوست.

کتاب های ژولی آمینت