هنری فرانکفورت

هنری فرانکفورت

هنری "هانس" فرانکفورت (24 فوریه 1897 - 16 ژوئیه 1954) مصر شناس ، باستان شناس و شرق شناس هلندی بود. فرانکفورت در آمستردام ، در یک خانواده "یهودی لیبرال" متولد شد ، در دانشگاه آمستردام در رشته تاریخ تحصیل کرد و سپس به لندن نقل مکان کرد ، جایی که در سال 1924 ، کارشناسی ارشد خود را زیر نظر سر فلیندرز پتری در کالج دانشگاه گذراند و در سال 1927 دکترای خود را از دانشگاه لیدن به دست آورد. بین سالهای 1925 و 1929 فرانکفورت مدیر کاوشهای انجمن اکتشاف مصر (EES) لندن در الامارنا ، ابیدوس و آرمانت بود. در سال 1929 او توسط هنری براستد دعوت شد تا مدیر مؤسسه شرقی (OI) در شیکاگو شود و به عراق شد. 


کتاب های هنری فرانکفورت

تولد تمدن در خاور نزدیک