مایکل دبلیو متسلر

مایکل دبلیو متسلر

متزلر (متولد: 1952) استاد گروه كینزیولوژی و بهداشت در دانشگاه ایالتی جورجیا است. وی از سال 2003 تا 2008 به عنوان رئیس دانشکده برنامه های دانشگاهی در دانشکده آموزش با مسئولیت هایی در زمینه ارزیابی برنامه ، اعتبارسنجی و تحقیقات تحصیلات تکمیلی خدمت کرد.

کتاب های مایکل دبلیو متسلر