ریچارد ای اشمیت

ریچارد ای اشمیت

ریچارد ای اشمیت (Richard A. Schmidt) (2015 - 1941) استاد بازنشسته UCLA و دانشمند برجسته و محقق در تقاطع رشته های روانشناسی، تربیت بدنی و حرکت شناسی، پس از مبارزه با یک بیماری طولانی در اول اکتبر در خانه در لس آنجلس درگذشت. او 74 ساله بود. اشمیت، دانشمند اصلی در Exponent Failure Analysis Associates ، Inc. ، لس آنجلس و استاد روانشناسی در دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس است. دکتر اشمیت که به عنوان یکی از رهبران تحقیق در زمینه رفتار حرکتی شناخته می شود، نزدیک به 30 سال تجربه در این زمینه دارد و به طور گسترده منتشر شده است.

کتاب های ریچارد ای اشمیت