آدرین مک کینتی

آدرین مک کینتی

آدرین مک کینتی، نویسنده ای ایرلندی است. او در دانشگاه «وارویک» به تحصیل در رشته ی حقوق پرداخت و در دانشگاه «آکسفورد» در رشته های سیاست و فلسفه تحصیل کرد. «مک کینتی» در دهه ی 1990 به آمریکا رفت و نویسندگی را به صورت حرفه ای آغاز کرد.

کتاب های آدرین مک کینتی

زنجیره