ماری بافت

ماری بافت

ماری بافت یک نویسنده پرفروش ، سخنران بین المللی ، مشاور و فعال محیط زیست مستقر در سانتا مونیکا است. او روشهای سرمایه گذاری وارن بافت ، موفق ترین سرمایه گذار جهان را مورد مطالعه قرار داد.

کتاب های ماری بافت