سهی نوری

سهی نوری

سهی نوری متولد سال 1379،  نویسنده ای بسیار جوان که به رتبه یک داستان نویسی پرسش مهر رئیس جمهور در استان تهران دست یافته است.

کتاب های سهی نوری

هدف نهایی


بیشتر بخوانید

ژانر فانتزی، پرورشگاه تخیل و خلاقیت

زمانی در تاریخ بشر، تمامی آثار ادبی به نوعی فانتزی به حساب می آمدند. اما چه زمانی روایت داستان های فانتزی از ترس از ناشناخته ها فاصله گرفت و به عاملی تأثیرگذار برای بهبود زندگی انسان تبدیل شد؟