پتر هرتلینگ

پتر هرتلینگ

پیتر هرتلینگ (13 نوامبر 1933 - 10 ژوئیه 2017) نویسنده، شاعر، ناشر و روزنامه نگار آلمانی بود. او به دلیل سهم عمده ای که در ادبیات آلمان داشت، نشان افتخار جمهوری فدرال آلمان را دریافت کرد. هارتلینگ در کمنیتس متولد شد و اوایل دوران کودکی خود را در هارتمانسدورف، میتوییدا، جایی که پدرش یک دفتر حقوقی داشت، گذراند. پس از آغاز جنگ جهانی دوم، خانواده به شهر اولوموک در موراویا که توسط آلمان اشغال شده بود، نقل مکان کردند. خانواده هارتلینگ مانند بسیاری از ساکنان آلمان در شهر، قبل از پیشروی ارتش سرخ در ماه های آخر جنگ، فرار کردند. این خانواده مدت کوتاهی در زوتل اتریش اقامت گزیدند. پدر هارتلینگ توسط روس ها اسیر شد و در ژوئن 1945 در اردوگاه اسیران در دولرهایم درگذشت. پس از پایان جنگ جهانی دوم، سرانجام هارتلینگ در نورتینگن، بادن-وورتمبرگ اقامت گزید. مادرش در اکتبر 1946 خودکشی کرد. او قبل از شروع به کار روزنامه نگاری تحت مدرسه HAP Grieshaber در مدرسه هنری Bernsteinschule تحصیل کرد.

کتاب های پتر هرتلینگ

عصا


دنیای هیربل


عمو جان