یوکو کاواشیما

یوکو کاواشیما

یوکو کاواشیما واتکینز (Yoko Kawashima Watkins) (متولد: 1933 ، ژاپن) جایزه جسارت وجدان را از صومعه صلح در شربورن، ماساچوست دریافت کرد که از وی به عنوان "الهام بخش جوانان در سراسر آمریکا و جهان" نام برد.

کتاب های یوکو کاواشیما

آن سوی جنگل خیزران