لارا مارش

لارا مارش

لارا مارش بیش از بیست سال در نشر کتاب کودکان به عنوان ویراستار ، نویسنده و ... کرده است. وی بیش از 30 کتاب غیر داستانی در مجموعه National Geographic Readers نوشته است. او با خانواده اش در وستچستر کانتی نیویورک زندگی می کند.

کتاب های لارا مارش

لاک پشت ها