کریس پلان

کریس پلان

کریس پلان (متولد: 27 ژوئن 1947) در شمال یورکشایر در شمال انگلیس مستقر است و از دهه 1980 شروع به نوشتن کتاب می کند. او چندین کتاب علوم زمین نوشته است و همچنین کتابخانه عکاسی خودش را به همراه همسرش هلن اداره می کند. او یک متخصص حفاظت از محیط زیست است و همه چیز را از گیاهان و گیاهان کوهی تا زندگی دریایی مطالعه و ثبت می کند.

کتاب های کریس پلان

سنگواره ها