ترینا پالاس

ترینا پالاس

ترینا پالاس نویسنده کتاب "امید برای گلها" است، رمان "برای بزرگسالان و دیگران" (از جمله كرمپیلرهایی كه می توانند بخوانند). او خود را "طرفدار كشاورزی ارگانیك، كمپوست، سلامت كلی و جستجوی معنوی" توصیف می كند. وی به عنوان نایب رئیس شبکه Cornucopia نیوجرسی فعالیت می کند بایگانی های پالاس از 25 سال جنبش زیست محیطی نیوجرسی در مرکز میراث شمال جرسی در دانشگاه Fairleigh Dickinson بایگانی می شود.

کتاب های ترینا پالاس

در تکاپوی معنا