فرانسواز دوگیبرت

فرانسواز دوگیبرت

فرانسوا دو گیبرت (Françoise de Guibert) در شرق تولوز زندگی می کند. وی نزدیک به صد اثر بسیار متنوع منتشر کرده است: از مستند گرفته تا کتاب هنری، از آلبوم گرفته تا رمان با سری سه یا چهار دوست (ناتان) که با لورنس شاک امضا شده است.

کتاب های فرانسواز دوگیبرت

درباره ی کوهستان


درباره ی باغ وحش


درباره ی فوتبال


درباره ی حواس پنج گانه


درباره ی آداب معاشرت


حشرات و موجودات ریزجثه


درباره ی حیوانات مزرعه


درباره ی خرس ها


درباره ی جانوران قطبی


درباره ی کنار دریا