مسعود شامحمدی

مسعود شامحمدی

مسعود شامحمدی متولد سال 1346 ، نویسنده و کارگردان است که پیش‌تر کتاب «گربه علف است و ماهی درخت» از او در انتشارات کتاب کوچه به صورت مکتوب و در نوین کتاب گویا در قالب صوتی منتشر شده است.

کتاب های مسعود شامحمدی

مرد دونده