مجید قیصری

مجید قیصری

مجید قیصری (زاده دی ماه ۱۳۴۵ در تهران) نویسنده معاصر ایرانی است. وی دانش‌آموخته رشته روانشناسی است. قیصری از سال ۱۳۷۲ داستان‌نویسی را آغاز کرده‌است. وی داور بخش داستان کوتاه و بلند بزرگسال یازدهمین جشنواره شعر و داستان جوان سوره بوده‌است. وی داور پنجمین دوره (۱۳۸۴) کتاب سال شهید حبیب غنی‌پور نیز بوده‌است. قیصری در دور سوم جایزه ادبی هفت اقلیم در سال ۱۳۹۲ در بخش رمان در کنار احمد آرام به داوری آثار راه یافته پرداخت. مجید قیصری داور بخش داستان جشن‌واره «قند پارسی» نیز بوده‌است.

کتاب های مجید قیصری

ساحل تهران


شیر نشو


یک تکه ابر


ضیافت به صرف گلوله


باغ تلو


نگهبان تاریکی


گوساله ی سرگردان


شماس شامی


گور سفید


سه کاهن


دیگر اسمت را عوض نکن


جشن همگانی


طناب کشی


زیرخاکی