مریم بصیری

مریم بصیری

وی متولد اول اسفند 1348 ارومیه، کارشناسی تئاتر با گرایش ادبیات نمایشی از دانشکده هنر و معماری، کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی از دانشکده هنر سوره می باشد. وی در بیست سالگی با کار نویسندگی و روزنامه نگاری فعالیت فرهنگی خود را آغاز کرد.ایشان مدیر مسئول و مدیر آموزش آموزشگاه سینمایی و مهارت های کار دانش «آفتاب مهر» با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سردبیر ماهنامه پیام زن می باشد.

کتاب های مریم بصیری

مامان من گم شده


پیاده ها عاشق ترند


مسافر باغ سیب


و تن دادم، وطن


زنی که پشت خزر خواب بود


پرواز پروانه ها


من زن هستم


پشت صحنه یک رویا


ماهی ها پرواز می کنند


دخیل عشق


یک مشت نخودچی


عروس قریش


معرکه عشق و خون


فانوس دریایی