مسعود معینی پور

مسعود معینی پور

دکتر مسعود معینی پور متولد 29 بهمن سال 1359 در تهران و دارای مدرک دکترا معارف اسلامی از دانشگاه معارف اسلامی است و سطح 3 حوزه علمیه قم است . از جمله سوابق کاری دکتر امینی میتوان عضویت در هیات علمی دانشگاه باقرالعلوم، مدیریت آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه معارف اسلامی، و ریاست مرکز مطالعات راهبردی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم را نام برد.

کتاب های مسعود معینی پور

اربعین جهانی دیگر