کارستن ینسن

کارستن ینسن

کارستن ینسن، نویسنده، روزنامه‎‌نگار و تحلیلگر سیاسی دانمارکی متولد 1952 است. 

کتاب های کارستن ینسن

اولین سنگ