رضا عامری

رضا عامری

ضا عامری متولد سال ۱۳۳۲ در آبادان است. وی فارغ التحصیل کارشناسی زبان و ادبیات عرب از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز است. او که بیش تر با نقدها و نوشته هایش درباره ی شعر و داستان امروز شناخته می شود، با نشریات مختلفی چون کارنامه، هفت، آدینه، نافه، روزگار وصل، هفتاد و هفت و فردوسی همکاری داشته است. عامری به واسطه ی آثاری که از عربی به فارسی ترجمه کرده، یکی از مترجمان مطرح ادبیات عرب به شمار می رود.

کتاب های رضا عامری

داستان من و شعر، من و عشق


موسم هجرت به شمال


وراجی روی نیل


آدونیس خوانی در تهران


میرامار