ایرج منصوری

ایرج منصوری

ایرج منصوری متولد سال 1316 ، فارغ التحصیل رشته مهندسی از دانشکده فنی در سال ۱۳۳۸ است.

کتاب های ایرج منصوری