تورگوت اویار

تورگوت اویار

تورگوت اویار (4 آگوست 1927 - 22 آگوست 1985) شاعر ترک بود. اویار به عنوان پنجمین فرزند از شش فرزند فاطما هانم و هایری بیگ در 4 اوت 1927 در آنکارا متولد شد. پدرش به عنوان رهبر اسکادران در ارتش خدمت می کرد و مادرش یک خانه دار بود. وی دوره ابتدایی را در شهرهای مختلف ترکیه تحصیل کرد. سپس به دبیرستان نظامی در بورسا رفت. او هنگام رفتن به دانشگاه با یزدان شنر ازدواج کرد و از این ازدواج صاحب سه فرزند شد، سمیرامیس، تونگا و سیدا. وی به عنوان افسر پرسنل در پوزف، ترمه و آنکارا خدمت کرد. وی در سال 1958 از سمت خود استعفا داد و در سال 1966 از همسرش جدا شد. پس از انتقال به استانبول، در سال 1969 با تومریس اویار ازدواج کرد. وی در 22 آگوست 1985 بر اثر سیروز درگذشت.

کتاب های تورگوت اویار