پیر آمیه

پیر آمیه

پیر آمیه (29 آوریل 1922 - 20 آوریل 2021) باستان شناس و محافظه کار فرانسوی بود. او در خاور نزدیک باستان تخصص داشت. خانواده آمیه در سال 1939 آلزاس را به مقصد پاریس ترک کردند و وی در اکوئل دو لوور و سوربن تحصیل کرد. وی از سال 1950 تا 1954 در کارهای کاوش در تیرزا شرکت کرد. پس از بازگشت از سامریا، وی متاهل بود و بعداً با پایان نامه ای با عنوان La glyptique mésopotamienne archaïque به درجه دکترا رسید. این رساله بر تکامل نمادین مهر و موم استوانه متمرکز بود و در سال 1965 منتشر شد.

کتاب های پیر آمیه

تاریخ عیلام