سعید خاوری نژاد

سعید خاوری نژاد

سعید خاوری نژاد مترجم و نویسنده متولد ۱۳۶۲ در رشت است. او در دو حوزۀ اندیشه و هنر دارای ترجمه است.

کتاب های سعید خاوری نژاد