جان پیرو برونتا

جان پیرو برونتا

جیان پیرو برونتا (سزنا، 20 مه 1942) منتقد فیلم، مورخ سینما و دانشگاهی ایتالیایی است.
وی استاد تمام تاریخ سینما و انتقاد در دانشگاه پادوآ است، وی به خاطر نویسنده ی یك اثر مهم چهار جلدی كه به تاریخ سینمای ایتالیا اختصاص یافته است معروف است (Storia del Cinema Italiano، Editori Riuniti).

کتاب های جان پیرو برونتا