پل دانکن

پل دانکن

پل دانکن متولد 27 مه 1964 یک مورخ فیلم است که کتابهایی شامل بایگانی جیمز باند ، بایگانی چارلی چاپلین ، آلبوم خانوادگی پدرخوانده ، راننده تاکسی ، فیلم نوآر و سینمای وحشت و همچنین کتاب های مربوط به کارگردانان فیلم ، ژانرهای فیلم ، ستارگان فیلم و پوستر فیلم به چاپ رسانده است.

کتاب های پل دانکن

آلفرد هیچکاک


استنلی کوبریک