پریسا شادقزوینی

پریسا شادقزوینی

دکتر پریسا شاد قزوینی متولد سال 1340، عضو هیات علمی رشته نقاشی دانشکده هنردانشگاه الزهرا(س) می باشد. وی دارای دكتري (Ph.D) فلسفه و علوم هنری گرایش نقاشی، كارشناسي ارشد نقاشی و كارشناسي نقاشی می باشد.

کتاب های پریسا شادقزوینی