استفان و دانکن

استفان و دانکن

استیون وی. دانکن استاد سناریوی نویسندگی دانشکده فیلم و تلویزیون دانشگاه لویولا ماریونت در لس آنجلس، کالیفرنیا است و وی به عنوان رئیس بخش فیلمنامه نویسی و رئیس موقت خدمت کرده است.

کتاب های استفان و دانکن

فیلم نامه نویسی ژانر