رحیم نامور

رحیم نامور

رحیم نامور مترجم، نویسنده، و روزنامه نگار و تحلیل گر بود. در جوانی زبان انگلیسی را ابتدا در همدان، و سپس در تهران در کالج انگلیسی ها به خوبی آموخت.

کتاب های رحیم نامور