اعظم راودراد

اعظم راودراد

اعظم راودراد متولد سال 1340، دارای دکتری جامعه‌شناسی و استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران است. او نوشته‌های مختلفی در قالب کتاب و مقاله پیرامون سینمای ایران تدوین و ارائه کرده‌ که از آن جمله می‌توان به کتاب‌هایی چون "جستارهایی در چیستی هنر اسلامی"، "نظریه‌های جامعه‌شناسی هنر و ادبیات"، "جامعه‌شناسی سینما و سینمای ایران"، "سینمای ایران و جشنواره‌های جهانی"، "سینمای دهه شصت ایران از نگاه منتقدان"، "جامعه ایران در آینه سینما" و مقالاتی درباره "فیلم و جامعه"، "سیمای زن در سینمای ایران"، "نقش زنان در سینمای ایران"، "جامعه‌شناسی سیاسی سینمای ایران"، "تحلیل جامعه‌شناختی آثار سینمایی"، "ویژگی‌های اجتماعی فیلمسازان ایرانی"، "بازنمایی گفتمان‌های دینی در سینما" اشاره کرد. او در دو دوره گذشته عضو شورای سیاست‌گذاری یا هیئت انتخاب یا داور این رویداد بوده است.

کتاب های اعظم راودراد