میشل پاستورو

میشل پاستورو

میشل پاستورو (متولد 17 ژوئن 1947) استاد فرانسوی تاریخ قرون وسطی و متخصص نمادشناسی غربی است. پاستورو در 17 ژوئن 1947 در پاریس متولد شد. وی در دانشکده archcole Nationale des Chartes، کالج بایگانی و کتابداران احتمالی تحصیل کرد. وی پس از نوشتن پایان نامه خود در سال 1972 در مورد منادی های هرالدیک در قرون وسطی، تا سال 1982 در بخش سکه ها ، مدال ها و آثار باستانی کتابخانه ملی فرانسه کار کرد.
وی از سال 1983 کرسی تاریخ نمادگرایی غربی (Chaire d'histoire de la symbolique occidentale) را بر عهده داشت و مدیر مطالعات در boncole pratique des hautes études دانشگاه سوربن است. وی یک آکادمیک از Académie internationale d'héraldique (آکادمی بین المللی هرالدری) و نایب رئیس انجمن Société française d'héraldique (انجمن هرالدری فرانسه) است. هنگامی که وی در سال 1996 دکترای افتخاری را از دانشگاه لوزان دریافت کرد ، به عنوان یک دانشمند برجسته توصیف شد که در چندین رشته سهم اساسی دارد.
پروفسور پاستورو به طور گسترده منتشر کرده است، از جمله کارهایی در مورد تاریخ رنگ ها، حیوانات، نمادها و شوالیه های میز گرد. وی همچنین در مورد نمادها و منادی ، و همچنین سیگیلوگرافی و سکه شناسی مقاله نوشته است.

کتاب های میشل پاستورو

سرگذشت رنگ ها