یارول مانهایم

یارول مانهایم

یارول مانهایم (Jarol B. Manheim) (متولد 1946) استاد رسانه و امور عمومی و علوم سیاسی در دانشگاه جورج واشنگتن است، جایی که وی مدیر بنیانگذار دانشکده رسانه و امور عمومی بود.

کتاب های یارول مانهایم