قربان سعید

قربان سعید

قربان سعید (Kurban Said) نام مستعار نویسنده علی و نینو است ، رمانی که در اصل در سال 1937 به زبان آلمانی توسط ناشر اتریشی E.P. تال این رمان از آن زمان به بیش از 30 زبان منتشر شده است. هویت واقعی نویسنده مورد اختلاف است.

کتاب های قربان سعید

علی و نینو