اندرو استات

اندرو استات

اندرو مک کانل استوت، رئیس دوره کارشناسی و استاد انگلیسی در دانشکده ادبیات، هنرها و علوم دانا و دیوید دورنسیف، دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، ایالات متحده است.

کتاب های اندرو استات

کمدی