برند روزن

برند روزن

برند روزن یک مربی و ستون نویس شطرنج در یک مجله ی آلمانی می باشد. وی عنوان استادی FIDE خود را در سال 1987 به دست آورد و سالها در بوندس لیگای آلمان بازی کرده است.

کتاب های برند روزن

آخر بازی روزن