مارگارت میلز

مارگارت میلز

مارگارت (مگی) فریزر مایلز، متولد فایندلی، (دسامبر 1892 - فوریه 1988) یک ماما، مربی و مدرس مامایی اسکاتلندی و مدرس و نویسنده بود. او در سطح جهان به دلیل کتاب درسی برای ماما، که برای اولین بار در سال 1953 منتشر شد، شناخته شده است که برای دهه ها به عنوان یک کتاب درسی مامایی مرجع شناخته می شود.

کتاب های مارگارت میلز

کتاب کوچک لاغری