هورنل هارت

هورنل هارت

هورنل نوریس هارت (2 اوت 1888 - 27 فوریه 1967) یک استاد جامعه شناس و روانپزشک آمریکایی بود. وی در سنت پل ، مینه سوتا متولد شد. در سال 1921 ، دکترای خود را از دانشگاه ایالتی آیووا به دست آورد. هارت از سال 1933 تا سال 1938 استاد اخلاق در هارتفورد بود و همان وقت استاد جامعه شناسی در دانشگاه دوک شد. او با همسرش مقاله ای راجع به ظواهر در مجموعه مقالات انجمن تحقیقات روانی در سال 1933 نوشت. گفته می شود مرگ زودهنگام پسرش و اعتقادات مذهبی وی بر نوشته های روانشناختی و اعتقاد او به زندگی پس از مرگ تأثیر گذاشته است.

کتاب های هورنل هارت

نوآموختگی