برایان کولینز

برایان کولینز

برایان کالینز نویسنده داستان، سردبیر کتاب Become a Writer Today و ستون نویس Forbes است. در سایت enterawritertoday.com، برایان به نویسندگان جدید توصیه های عملی درباره نوشتن، خلاقیت، بهره وری و موارد دیگر ارائه می دهد. کارهای وی همچنین در Fast Company ، Lifehacker و Copyblogger ظاهر شده است.

کتاب های برایان کولینز

نیروی خلاقیت