جوزف لادا

جوزف لادا

جوزف لادا (1887 – 1957)، نویسنده، نقاش و تصویرگر اهل چکسلواکی سابق، آثار زیادی در طول حیاتش منتشر کرد که البته با تصویرپردازی رمان «شوایک» و نوشتن «میکش، گربه‌ی سخنگو» به شهرت جهانی رسید.

کتاب های جوزف لادا

میکش، گربه ی سخنگو