اس کی ترماین

اس کی ترماین

اس. کی. ترماین، نویسنده ی انگلیسی است. رمان های او به فروش بالایی دست یافته اند و آثارش در زمینه ی سفرنامه نویسی، برنده ی جوایز ادبی متعددی شده اند. ترماین که اکنون در لندن زندگی می کند، با روزنامه ها و مجله هایی از سراسر دنیا نیز همکاری دارد.

کتاب های اس کی ترماین

فرزند آتش


دوقلوهای یخی


بیشتر بخوانید

«وحشت» چگونه پس از جنگ جهانی اول تغییر کرد

بخش زیادی از چیزی که آن را «زندگی طبیعی انسان» می نامیم، از ترس از مرگ و مردگان سرچشمه می گیرد.