اس. کی. ترماین

اس. کی. ترماین

اس. کی. ترماین، نویسنده ی انگلیسی است. رمان های او به فروش بالایی دست یافته اند و آثارش در زمینه ی سفرنامه نویسی، برنده ی جوایز ادبی متعددی شده اند. ترماین که اکنون در لندن زندگی می کند، با روزنامه ها و مجله هایی از سراسر دنیا نیز همکاری دارد.

کتاب های اس. کی. ترماین

دوقلوهای یخی


۴۰,۰۰۰ تومان