اسکات والز

اسکات والز

اسکات والز، یک مشاور بهداشت روان ، مشاور و سخنران ملی است و دارای یک مشاوره خصوصی در لینکلن، نیویورک است. وی بنیانگذار و مدیر مشاوره KICKS و کلینیک کاراته لینکلن است. وی یکی از نویسندگان کتاب راهنمای مهارتهای مدیریت رفتار: فعالیتهای عملی و مداخلات مربوط به انتشار سنین 3 تا 18 سال توسط انتشارات و رسانه های ESI است.

کتاب های اسکات والز