نورمن اماندسون

نورمن اماندسون

دکتر نورمن اماندسون استاد روانشناسی مشاوره در دانشکده آموزش و پرورش در دانشگاه بریتیش کلمبیا ، کانادا است. او کارگاه ها و سمینارهای متعددی ارائه داده و همچنین سخنران اصلی بسیاری از کنفرانس های ملی و بین المللی بوده است. وی بیش از 40 سال تجربه کار در زمینه توسعه شغلی دارد. 

کتاب های نورمن اماندسون

فیزیک زندگی