وین ویسر

وین ویسر

پروفسور وین ویسر استاد ارزش یکپارچه و دارنده کرسی تحول پایدار در دانشکده مدیریت آنتورپ است. وی همچنین بنیانگذار CSR International ، مدیر Kaleidoscope Futures و همکار در موسسه رهبری پایداری دانشگاه کمبریج است. او خود را به عنوان ایده پرداز ، قصه گو و الگوی رفتاری حرفه ای توصیف می کند. او همچنین تحلیلگر استراتژی ، مشاور پایداری ، کارشناس CSR ، آینده پژوه ، تهیه کننده فیلم و سخنران حرفه ای است.

کتاب های وین ویسر

عصر مسئولیت پذیری