هلن واتسون

هلن واتسون

هلن واتسون در دانشگاه کویین بلفاست در رشته انسان شناسی تحصیل کرده و دانشجوی دکترای کالج گیرتون کمبریج بود. وی در سال 1990 به عنوان عضو پژوهشگر به کالج سنت جان رفت و از سال 1991 تا 1999 به عنوان مدرس دانشگاه در رشته انسان شناسی منصوب شد. وی مدیر مطالعاتی در زمینه انسان شناسی برای چندین کالج و  مدرس در رشته انسان شناسی اجتماعی در سنت جان از سال 2001 بوده است. وی همچنین در حال حاضر به عنوان مربی ، مدیر مطالعات باستان شناسی و انسان شناسی و استاد راهنما فعالیت می کند.

کتاب های هلن واتسون

درآمدی به انسان شناسی